Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Rating a informácie o Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30660 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 31066. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 96.4162% spoločností je horších ako Slovenský plynárenský priemysel, a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Slovensk&yacute; plyn&aacute;rensk&yacute; priemysel, a.s." href="http://slovensky-plynarensky-priemysel.sk-rating.com/">
   <img src="http://slovensky-plynarensky-priemysel.sk-rating.com/slovensky-plynarensky-priemysel.png" width="150" height="25" alt="Rating Slovensk&yacute; plyn&aacute;rensk&yacute; priemysel, a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia